Esiet sveicināti pie mums!

Mūsu darbības apraksts īsumā.

 

Ar mūsu palīdzību, Jūs iegūsiet uz pieredzi balstītas konsultācijas dažādās uzņēmējdarbībai svarīgās jomās - Biznesa plānu, stratēģiju izstrādē; Kvalitātes vadības sistēmu izstrādē, ieviešanā, uzraudzībā; Personāla vadības auditā; Uzņēmuma organizatoriskās struktūras funkcionēšanas optimizācijā (pielietojot biznesa modelēšanu), kā arī kvalitatīvu korporatīvās pārvaldes sistēmas vērtējumu.

 

Uz individuālo programmu balstītās apmācības nodrošinās uzņēmuma darbspēka kapacitātes celšanos.

 

Nodrošināsim arī topošajiem uzņēmējiem - studentiem Maģistra, Bakalaura darba izstrādes konsultatīvo atbalstu.

Katrā no mājaslapas sadaļām atradīsiet ne tikai sniegto pakalpojumu raksturu, bet arī papildus informāciju ar vadības procesiem saistītajās jomās.

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 


Iesaki draugiem 

    

Sociālajos portālos iegūsiet informāciju par mūsu izteiktajiem viedokļiem un ierosinājumiem dažādās ar uzņēmējdarbības vidi saistītajos sfērās   

Sekojiet mums līdzi arī:

       

 

 

 

 

 

Jauni pakalpojumi

18.03.2021 - Einārs Giels

 

Esam papildinājuši pakalpojumu klāstu ar - Koučingu (dzīves, biznesa), Krīzes vadības konsultācijas, Procesu efektivizācija uzņēmumā.

 

Esam jaunā kvalitātē

27.11.2012 - Einārs Giels

 

Mēs turpinām attīstīties, piedāvājot ne tikai kvalitatīvas konsultācijas, bet arī maināmies vizuāli.

 

Biznesa optimizācija.....

03.03.2015 - Einārs Giels

 

Sniedzam arī konsultācijas biznesa optimizācijas un attīstības jautājumos Eiropā, Baltijā, Latvijā.