Konsultācijas - Kvalitātes vadība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitātes vadības pakalpojumi

 

 

Kvalitātes vadības sistēma nodrošina mērķtiecīgu koncentrēšanos uz klientu un produktu prasību izpildi, uzņēmuma procesu, rezultātu un efektivitātes mērījumiem, ievērojot nepieciešamību nepārtraukti pilnveidoties.

 

Piedāvājam:

 Pieredzējuša kvalitātes vadības speciālista pakalpojumus.

 Sekot kvalitātes vadības sistēmas darbībai.

  Ieteikt uzlabojumus sistēmas darbībā un pārstāvēt uzņēmumu ārējā sertifikācijas audita laikā.

 Kvalitātes vadības konsultācijas un kvalitātes sistēmu ieviešana.

 Uzņēmuma kvalitātes sistēmas audits.

Kādas ir kvalitātes vadības sistēmas (KVS) priekšrocības? Kāpēc vajadzīga ieviešana?

Jums nepieciešama pašizmaksas samazināšana, kvalitātes paaugstināšana, firmas pārstrukturizācija, pārmaiņas un darbinieku piesaiste, jaunas klientu-patērētāju partnerattiecības. Katrai no šīm darbībām ir sava vieta, lai sasniegtu noteiktus mērķus. Vienkāršas, bet efektīvas metodes gan organizācijas, gan vadības, gan ražošanas procesos – to visu nodrošina ISO 9000 sērijas standartu pielietojums.

Ieviešot KVS tiek iegūtas redzamas priekšrocības: mārketingā, iekšējā darbībā un partnerattiecībās.

 

Mārketinga priekšrocības:

    palīdz produkcijas attīstībā;

    nodrošina pieeju tirgiem;

    nodrošina uzticību kvalitātei un partnerattiecībām;

    veicina ticamību par produkta atbilstību un firmas iespējām.

Iekšējās priekšrocības:

    garantē, ka jaunie un esošie produkti un pakalpojumi apmierina klientus;

    atvieglina biznesa plānošanu;

    nosaka universālu pieeju kvalitātei un biznesam;

    palīdz uzlabot ražošanu, pakalpojumu sniegšanu, uzlabo veikto darbu kvalitāti;

    palīdz iekšējo darbību vadībā un palīdz strādājošiem saprast un uzlabot  darbību;

    iedrošina novērtēt sevi;

    pārvalda procesus un sistēmas;

    efektīvākas un ražīgākas iekšējās darbības;

    nodrošina, ka produktu attīstība un dizaina izmaiņas tiek vadītas;

    liek saprast apmācību nepieciešamību.

Partnerattiecību priekšrocības:

    izveido pamatus kvalitātes kopējai valodai;

    nodrošina minimālās kvalitātes prasības;

    palīdz izvēlēties un novērtēt piegādātājus un apakšuzņēmējus.

 

Ar KVS palīdzību tiek nodrošināts, ka produkti un pakalpojumi pastāvīgi apmierinātu patērētāju vēlmes. Ja Jūs esat tāda uzņēmuma pārstāvis, kurā nepārtraukti notiek izmaiņas, tad KVS nodrošinās to, ka izmaiņas notiek kontrolētos apstākļos nevis haotiski un neprecīzi, ka tas, ko jūs jau darāt, tiks darīts vēl labāk.

 

ISO 9000 KVS modelis ir veidots, balstoties uz patērētāja vajadzību apmierināšanas principa, paredzot neatbilstību novēršanu jebkurā piegādes procesa posmā.

 

 Uz sākumu