Par Mums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mūsu misija, mērķi - uzdevumi

 

Misija

 

Uzņēmējdarbības vides novitātes attīstība un sinhrona darbības veicināšana, kas nodrošina stabilu un patstāvīgu dzīvotspēju mainīgajos apstākļos.

 

Vīzija

 

Nostiprināt un saglabāt vadošo pozīciju biznesa konsultāciju tirgū Latvijā un Baltijā, balstoties uz efektīvām biznesa vadības sistēmām, inovācijām un radošu pieeju.

 

Mērķi

 

   Veicināt uzņēmējdarbības vides sakārtošanu.

    Attīstīt uzņēmēju savstarpējo komunikāciju.

   Palielināt uzņēmumu iekšējās vides efektivitāti un elastību.

    Sakārtot uzņēmējdarbības vidi Latvijā virzībā uz Eiropas pieredzi.

 

 


Iesaki draugiem 

 

Mūsu darbības apraksts īsumā.

 

 

 

Ar mūsu palīdzību, Jūs iegūsiet uz pieredzi balstītas konsultācijas dažādās uzņēmējdarbībai svarīgās jomās - Biznesa plānu, stratēģiju izstrādē; Kvalitātes vadības sistēmu izstrādē, ieviešanā, uzraudzībā; Personāla vadības auditā; Uzņēmuma organizatoriskās struktūras funkcionēšanas optimizācijā (pielietojot biznesa modelēšanu), kā arī kvalitatīvu korporatīvās pārvaldes sistēmas vērtējumu.

Uz individuālo programmu balstītās apmācības nodrošinās uzņēmuma darbspēka kapacitātes celšanos.

Nodrošināsim arī topošajiem uzņēmējiem - studentiem Maģistra, Bakalaura darba izstrādes konsultatīvo atbalstu.

Katrā no mājaslapas sadaļām atradīsiet ne tikai sniegto pakalpojumu raksturu, bet arī papildus informāciju ar vadības procesiem saistītajās jomās.