Jaunumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziņas un Jaunumi

Šeit Jūs varat iepazīties ar mūsu iestrādnēm un papildus informāciju dažādās tēmās. Skatīt zemāk tēmu sadalījumu.


Iesaki draugiem 

 

 

 

 

 

 

 

 Jautājumi

 • PREZI.COM ievadapmācības

  Kā sagatavot interaktīvas prezentācijas online aplikācijā prezi.com... Skatīt

 • Uzņēmuma efektivitātes novērtēšanas met.

  Video Jūs iepazīstinās īsumā, kas ir uzņēmuma efektivitātes novērtēšana. .... Skatīt

 • Personāla atlases process

  Septiņi video fragmenti par personāla atlases procesu uzņēmumā....Skatīt

 • Risku vadība

  Kas ir risks un kā tos vadīt? Galvenie riska objekti.

  Skatīt

 • Kvalitātes vadības instrumenti

  Īsi par kvalitātes vadības isntrumentiem Skatīt

 •  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZI.COM ievadapmācības

16.02.2012

 

Neliels ieskats apmācībā izmantojot prezentāciju izveidē protālu PREZI.COM.

Kas ir PREZI. PREZI ir prezentāciju izveides un uzglabāšanas, prezentēšanas vietne. Jūsu prezentācijas vairs nebūs garlaicīgas, un Jūs spēsiet pievērst būtiskiem faktiem auditorijas uzmanību

 

Uz sākumu


 

Uzņēmuma efektivitātes novērtēšanas metodes

31.03.2011

Uzņēmumam ir jāpārzina, kādās sfērās tas darbojas pietiekami efektīvi, un kur ir iespējami nepieciešamie uzlabojumi. Video Jūs iepazīstinās īsumā, kas ir uzņēmuma efektivitātes novērtēšana.

 

 

Uz sākumu


 

Personāla atlases process

19.02.2010

 

Personāla atlases mērķis -atrast atbilstību starp kandidāta kompetenci un amata prasībām, organizācijas korporatīvo kultūru, mērķiem un iekšējo sadarbību.

 

Personāl atlases prezentācijas saturs.

 

1.Atlases kritēriju noteikšana

2.Atlases veida noteikšana un CV vai pieteikuma anketu atlase

3.Jaunās darbinieku atlases “modes” tendences

4.Darba intervija

5.Psiholoģisko spēju un īpašību pārbaude

6.Profesionālo spēju un iemaņu pārbaude

7.Lēmums

8.Personāla atlase – vadība krīzes laikos

Prezentācija sadalīta 7 daļās. Prezentācijā iekļauti - atlases process, atlases piemēri, atlases palīgmateriāli, galvenās kļūdas personāla atlasē.

1.daļa no 7

 

2.daļa no 7

 

3.daļa no 7

 

4.daļa no 7

 

5.daļa no 7

 

6.daļa no 7

 

7.daļa no 7

 

Uz sākumu


 

Risku vadība

19.02.2010

 

Kas ir risks un kā tos vadīt? Galvenie riska objekti. Galvenie risku veidi. Kā atklāt un novērst riskus.

 

    

 

Uz sākumu


 

Kvalitātes vadības instrumenti

05.01.2010

 

Lai kvalitatīvi un efektīvi izmantoto KVS dotās priekšrocības, uzņēmumam, kas izvēlas pielietot šo sistēmu, vai jau lieto, ir jāapzinās kādi instrumenti ir pielietojumi kvalitātes vadībā.

 

Kvalitātes vadībai ir raksturīga datu apkopošana un analīze, balstīšanās uz pierādāmiem faktiem. Kvalitātes vadības ieviešanas procesā vai vienkārši organizācijas darbības uzlabošanai caur citiem vadības procesiem, piemēram, stratēģisko plānošanu, var būt nepieciešama virkne instrumentu, kas palīdz identificēt problēmas, to cēloņus, radīt idejas, pieņemt lēmumus, aprakstīt un analizēt procesus.

 

 

Uz sākumu