Konsultācijas - Biznesa procesos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biznesa procesu uzlabošana

 

Priekšnosacījumi:

 

Uzņēmumi atrodas pastāvīgā pārmaiņu procesā. Rodas jaunas idejas, jauni darbinieki, jauni klienti, jaunas apakšnodaļas, jaunas preces un pakalpojumi utt. Veiksmīga biznesa attīstība neizbēgami stimulē iekšēju problēmu rašanos. Tas notiek tāpēc, ka biznesa pieauguma procesā biznesa procesu elementu attīstība, kā likums, notiek intuitīvi, ar „veselā saprāta” palīdzību un bez visu nepieciešamo faktoru vērā ņemšanas.

 

 

 

Jūtot kopējo problēmu pieaugumu, taču neizprotot cēloņus un bez profesionālās metodikas, biznesa īpašnieks vai nu sāk īstenot apņēmīgas (taču nepietiekoši sistemātiskas) darbības, vai arī nedara neko, slepeni cerot, ka kaut kā atrisināsies esošās problēmas. Ne tas, ne otrs uzvedības modelis neveicina efektīvu situācijas atrisināšanu.

 

Problēmas:

 

- Tie vai citi kompānijas darbības rādītāji neatbilst īpašnieku cerībām;

- Plāni projektu īstenošanai netiek izpildīti noteiktajos termiņos, vai arī tiek izpildīti daļēji;

- Atbildība par noteikto uzdevumu izpildīšanu ir sadalīta starp nodaļām un darbiniekiem;

- Kompānijā operatīvās pārvaldes procesā izceļas konflikti starp apakšnodaļām;

- Kompānijas vadība ir pārslogota ar ikdienas jautājumu risināšanu, kuri būtu jārisina daudz zemākā hierarhijas līmenī apakšnodaļām.

- Vienu regulāro uzdevumu izpilde dublējas, citus nepilda neviens, kas noved pie sajukuma.

 

Mūsu pakalpojumi:

    Kompānijas organizatoriskās struktūras funkcionēšanas optimizācija;

    Korporatīvās pārvaldes sistēmas audits;

    Korporatīvo krīžu diagnostika, profilakse un neitralizācija;

    Biznesa procesu optimizācija;

    Biznesa pārveide;

  

 

Priekšrocības ko iegūstat Jūs:

 

    Organizatoriskā struktūra, kas izveidota kompānijai optimālā veidā;

    Skaidra nodaļu un darbinieku darbības reglamentācija (tajā skaitā nestandarta situācijās);

    Saskaņots nodaļu vadītāju darbs, pateicoties skaidram pilnvaru un atbildības sadalījumam;

    Kompānijas vadības uzmanība koncentrēta uz stratēģisko uzdevumu risināšanu;

    Radīti pamati tālākai biznesa attīstībai ar efektīvu kompānijas resursu un izdevumu pārvaldi.

 

 


 

Mūsu speciālisti sniegs Jums to pakalpojumu klāstu, kas vislabākajā veidā atbildīs Jūsu mērķiem, šodienas realitātei tirgū, Jūsu biznesa specifikai un Jūsu kompānijas reālajiem resursiem.

Mēs izstrādājam ne tikai nepieciešamās reformu iestrādnes, bet arī piedalāmies to ieviešanā ar tai sekojošajām organizatoriskajām izmaiņām līdz Jūs interesējošajam rezultātam.

Ar prieku sniegsim Jums informāciju par precīzu pakalpojumu saturu, cenu un izpildes procedūru.

Garantējam konfidencialitāti.

Jūs varat atstāt savas koordinātes – saziņas turpināšanai uz mūsu norādītajiem e-pastiem.

 

Uz sākumu